telf. 609 02 19 59
cat es mail
 
ESDINET
 
_LOPD
_Adaptació a la LOPD
_Formació i sensibilització
- Auditories
- Manteniment
- Sancions

Metodologia d'adaptació a la LOPD:

Esdinet disposa de la seva pròpia metodologia per adaptar la LOPD a les empreses, dividida en tres etapes.

 1. Adaptació a la LOPD: etapa I
  • Anàlisis de les dades tractades per l’empresa
  • Determinació del Nivell de Seguretat aplicable
  • Elaboració del document de seguretat
  • Anàlisis de les deficiències en seguretat

 2. Adaptació a la LOPD: etapa II
  • Adaptació de la documentació de l’empresa
  • Formació sobre la LOPD

 3. Adaptació a la LOPD: etapa III
  • Implementació de les mesures de seguretat
  • Manteniment
  • Auditoria bianual

 

programació a mida
manteniments