telf. 609 02 19 59
cat es mail
 
ESDINET
 
_LOPD
_Adaptació a la LOPD
_Formació i sensibilització
- Auditories
- Manteniment
- Sancions

Auditoria de la Llei Orgànica de Protecció de dades:

· La LOPD obliga a realitzar una auditoria cada dos anys a les empreses amb fitxers de nivell mitja o alt. (Artículo 17 R.D. 994/1999, de 11 de Junio).

Esdinet disposa d’una metodologia d’auditoria pròpia que té com objectiu determinar si s’han establert, si són adequades i si es compleixen les mesures de seguretat recollides en el Títol VII del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aspectes a tenir en compte:

  • Relació de fitxers, estructura i contingut.
  • Polítiques de seguretat i procediments (registre d'incidències, còpies de respatller i recuperació, Identificació i autorització, esborrat de suports, xifrat, etc.).
  • Document de Seguretat i auditories anteriors (si les hagués).
  • Disseny físic i lògic dels sistemes d'informació.
  • Relació d'usuaris, accessos autoritzats i les seves funcions.
  • Inventari de suports i registre d'entrada i sortida de suports.
  • Registres d'accés i informes de revisió dels mateixos.
  • Entrevistes a usuaris, tècnics de sistemes, responsables, etc.
  • Inspecció visual.
  • etc.
programació a mida
manteniments