telf. 609 02 19 59
cat es mail
 
ESDINET
 
_LOPD
_Adaptació a la LOPD
_Formació i sensibilització
- Auditories
- Manteniment
- Sancions

Formació i sensibilització del personal de l'empresa:

Un dels aspectes més importants per garantir el compliment de la LOPD, és de aconseguir sensibilitzar als treballador per tal de que compleixin amb la normativa redactada en el document de l’empresa.

Esdinet disposa d’un curs de sensibilització per a empreses que és pot impartir seguint els següents mòduls.

Mòduls del curs per empreses

1.- Recollida, automatització i accés a dades de caràcter personal

2.- Cessió de dades, seguretat en les comunicacions i drets dels afectats

3.- Gestió de claus (la clau d’accés a la informació)

4.- Anàlisis de riscos de la informació. Els principis de seguretat de la informació.

5.- Gestió de suports i backups de dades. La seguretat del negoci.

6.- Emmagatzemar i compartir informació. La informació com actiu de negoci.

7.- Consells de seguretat. Consideracions a tenir en compte.


programació a mida
manteniments