telf. 609 02 19 59
cat es mail
 
ESDINET
 
_LOPD
_Adaptació a la LOPD
_Formació i sensibilització
- Auditories
- Manteniment
- Sancions

Obligacions legals de la Llei Orgànica de Protecció de dades:

· Notificació dels fitxers de dades a l’Agencia de Protecció de Dades. (Artículo 26 LOPD. Artículos. 5 y 6 R.D 1332/1994, de 20 de Junio)

· Adopció de les mesures de seguretat relacionades amb la Llei i el Reglament en funció del nivell de seguretat exigible. (Artículos 9 y 10 LOPD y R.D 994/1999, de 11 de junio).

· Redacció del document de seguretat que reculli totes les mesures adoptades. (Redacción de cláusulas de protección de datos. Artículo 5 LOPD).

· Redacció dels contractes i aplicació de les clàusules necessàries per a la recollida de dades, els tractaments per tercers i les cessions o comunicacions de dades.

· Auditoria obligatòria cada dos anys per les empreses amb fitxers de nivell mitja o alt. (Artículo 17 R.D. 994/1999, de 11 de Junio).

programació a mida
manteniments