telf. 609 02 19 59
cat es mail
 
ESDINET
 
_LOPD
_Adaptació a la LOPD
_Formació i sensibilització
- Auditories
- Manteniment
- Sancions

Manteniment de les obligacions durant el tractament de les dades.

Esdinet li gestionarà totes les obligacions durant el tractament de les dades, (altes, cancel·lacions, modificacions). Modificació de documentació de l’empresa. Formació i sensibilització als treballadors. Gestió i control d’incidències. etc.

manteniment

 

programació a mida
manteniments